Analýzy olejov a emulzií

Meranie čistoty olejov sa vykonáva na špecializovaných prístrojoch
Určenie kinematickej viskozity
Viskozitný index
Obsah vody
Číslo kyslosti
Celkové množstvo nečistôt
Distribúcia nečistôt podľa NAS 1638
Distribúcia nečistôt podľa ISO 4406
Analýza na IČ spektre