Filtrácia olejov (recyklácia)

Princíp tejto činnosti spočíva v odfiltrovaní jemných častíc, ktoré môžu za podstatnú časť porúch hydraulických systémov.
90% porúch hydraulických systémov je spôsobených znečisteným olejom
Odstránenie vody z oleja

Sluzby_01