Preplachy hydraulických a olejových systémov

Čistenie hydraulických, turbínových, rezných, chladiacich a iných olejových a rozvodových okruhov
Odstránenie usadenín v potrubiach a hadiciach
Možnosť do preplachového cyklu zapojiť chémiu - alkalické odmastenie, kyselinové morenie,
pasivácia a finálny preplach horúcim olejom.
Pri preplachu olej prúdi vysokou rýchlosťou a dosahuje účinného prúdenia a tým strháva nečistoty, ktoré sú zachytené filtrom na preplachovom mobilnom zariadení.

Proplachové-mobilní-zařízení-FT-PZ-1000