filtre

Filtre HY-pro

Viac ako 200 000 položiek filtračných elementov firmy Hy-proTlakove_filtry-h
Dodávka ekvivalentných náhrad všetkých svetových výrobcov filtračných elementov
Všetky filtračné vložky sú štandardne vyrábané zo skleného vlákna G7
Všetky filtračné elementy sú testované metódou DFE  a majú filtračnú účinnosť ßx > 1000


V ponuke máme:

  • Tlakové filtre (nízkotlakové, strednotlakové, vysokotlakové)

  • Sacie filtre

  • Spin-on filtre

  • Vratné filtre

  • Privzdušňovacie filtre

 

Filtračné tkaniny

Papirovy_filtr-h

Filtračné tkaniny sa používajú na oddeľovanie triesok a mechanických nečistôt od prevádzkových kvapalín a olejov.
Filtračné tkaniny pripravujeme podľa požadovaného rozmeru a gramáže.

V ponuke máme:

  • Filtračné papiere

  • Filtračné role

  • Filtračné tkaniny

  • Filtračné plátnaModulové filtremodulove-filtry-h

Hĺbková filtrácia s vynikajúcimi filtračnými výsledkami
Absolútna filtrácia s čistotou kvapalín podľa NAS 3-5
Priemer filtrov 250-400mm


Rukávové filtre

Výroba podľa systému ISO 9001Rukavove_filtry-FT-R-280-570-20
Široká škála filtračných materiálov
Účinnosť filtrácie 99,98% s jemnosťou filtrácie od 1μm až po 1250 μm
Povrchová úprava zabraňujúca uvoľneniu vlákien


Sviečkové filtre Svickove_filtry-h

Viacero kombinácií prevedenia filtračných materiálov
Účinnosť filtrácie 99,98%
Vysoká kapacita zachytenia nečistôt
Jemnosť filtrácie 0,5μm až 120 µm


Filtračné vložkyFiltracni_vlozky-h

Vyrábané do mobilných filtračných zariadení a obtokových filtrov
Jemnosť filtrácie 1mic. + absorpcia vody
Zaručená trieda čistoty olejov a kvapalín podľa NAS 4-7